فعاليت روزانه سيمتا
  6/9/1393

 • هرمزگان
   
  39.89% شاخص: 144
 • آذربايجان غربی
   
  35.46% شاخص: 128
 • مركزي
   
  11.08% شاخص: 40
 • اردبيل
   
  6.37% شاخص: 23
 • خراسان شمالي
   
  2.77% شاخص: 10
 • خراسان رضوي
   
  1.94% شاخص: 7
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  1.66% شاخص: 6
 • فارس
   
  0.55% شاخص: 2
 • مازندران
   
  0.28% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند