فعاليت روزانه سيمتا
  31/4/1393

 • گيلان
   
  28.07% شاخص: 153
 • آب و برق خوزستان
   
  14.86% شاخص: 81
 • ستاد
   
  11.74% شاخص: 64
 • خراسان رضوي
   
  10.09% شاخص: 55
 • خراسان شمالي
   
  9.17% شاخص: 50
 • بوشهر
   
  6.42% شاخص: 35
 • فارس
   
  4.40% شاخص: 24
 • تهران
   
  3.30% شاخص: 18
 • اردبيل
   
  3.12% شاخص: 17
 • آذربايجان غربی
   
  2.75% شاخص: 15
 • آذربايجان شرقی
   
  2.39% شاخص: 13
 • هرمزگان
   
  1.83% شاخص: 10
 • مركزي
   
  0.55% شاخص: 3
 • چهار محال بختياري
   
  0.37% شاخص: 2
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  0.37% شاخص: 2
 • اصفهان
   
  0.37% شاخص: 2
 • لرستان
   
  0.18% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند