فعاليت روزانه سيمتا
  26/9/1393

 • اصفهان
   
  35.46% شاخص: 256
 • آب و برق خوزستان
   
  21.47% شاخص: 155
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  10.66% شاخص: 77
 • خراسان شمالي
   
  10.25% شاخص: 74
 • خراسان رضوي
   
  3.60% شاخص: 26
 • تهران
   
  3.32% شاخص: 24
 • كرمان
   
  3.05% شاخص: 22
 • لرستان
   
  2.08% شاخص: 15
 • هرمزگان
   
  2.08% شاخص: 15
 • خراسان جنوبي
   
  1.66% شاخص: 12
 • قم
   
  1.66% شاخص: 12
 • اردبيل
   
  1.52% شاخص: 11
 • ستاد
   
  1.25% شاخص: 9
 • گيلان
   
  0.55% شاخص: 4
 • همدان
   
  0.55% شاخص: 4
 • مركزي
   
  0.42% شاخص: 3
 • البرز
   
  0.14% شاخص: 1
 • بوشهر
   
  0.14% شاخص: 1
 • فارس
   
  0.14% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند