فعاليت روزانه سيمتا
  1/8/1393

 • گيلان
   
  40.28% شاخص: 143
 • خراسان شمالي
   
  25.92% شاخص: 92
 • آذربايجان غربی
   
  20% شاخص: 71
 • چهار محال بختياري
   
  6.20% شاخص: 22
 • كرمانشاه
   
  5.35% شاخص: 19
 • خراسان رضوي
   
  0.85% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.56% شاخص: 2
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  0.56% شاخص: 2
 • اردبيل
   
  0.28% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند