فعاليت روزانه سيمتا
  6/10/1393

 • ايلام
   
  36.84% شاخص: 858
 • فارس
   
  12.37% شاخص: 288
 • گيلان
   
  9.45% شاخص: 220
 • خراسان شمالي
   
  8.93% شاخص: 208
 • خراسان رضوي
   
  5.84% شاخص: 136
 • ستاد
   
  5.28% شاخص: 123
 • آذربايجان غربی
   
  5.11% شاخص: 119
 • اردبيل
   
  3.05% شاخص: 71
 • هرمزگان
   
  2.23% شاخص: 52
 • مازندران
   
  1.80% شاخص: 42
 • آب و برق خوزستان
   
  1.55% شاخص: 36
 • سيستان و بلوچستان
   
  1.46% شاخص: 34
 • كرمان
   
  1.33% شاخص: 31
 • خراسان جنوبي
   
  1.12% شاخص: 26
 • اصفهان
   
  0.90% شاخص: 21
 • كرمانشاه
   
  0.86% شاخص: 20
 • تهران
   
  0.60% شاخص: 14
 • كردستان
   
  0.56% شاخص: 13
 • مركزي
   
  0.21% شاخص: 5
 • آذربايجان شرقی
   
  0.17% شاخص: 4
 • همدان
   
  0.17% شاخص: 4
 • بوشهر
   
  0.09% شاخص: 2
 • البرز
   
  0.09% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند