فعاليت روزانه سيمتا
  30/7/1393

 • اردبيل
   
  18.38% شاخص: 75
 • خراسان جنوبي
   
  18.38% شاخص: 75
 • كرمان
   
  13.48% شاخص: 55
 • ايلام
   
  12.5% شاخص: 51
 • خراسان رضوي
   
  10.05% شاخص: 41
 • هرمزگان
   
  7.11% شاخص: 29
 • خراسان شمالي
   
  3.68% شاخص: 15
 • آب و برق خوزستان
   
  3.43% شاخص: 14
 • مازندران
   
  3.19% شاخص: 13
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  2.94% شاخص: 12
 • ستاد
   
  2.21% شاخص: 9
 • كردستان
   
  1.72% شاخص: 7
 • گيلان
   
  1.23% شاخص: 5
 • آذربايجان غربی
   
  0.98% شاخص: 4
 • زنجان
   
  0.49% شاخص: 2
 • تهران
   
  0.25% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند