فعاليت روزانه سيمتا
  6/2/1394

 • آب و برق خوزستان
   
  21.13% شاخص: 206
 • البرز
   
  20.31% شاخص: 198
 • سمنان
   
  14.36% شاخص: 140
 • كردستان
   
  12.41% شاخص: 121
 • اصفهان
   
  10.87% شاخص: 106
 • يزد
   
  4.82% شاخص: 47
 • خراسان رضوي
   
  3.90% شاخص: 38
 • كرمانشاه
   
  3.38% شاخص: 33
 • آذربايجان غربی
   
  2.97% شاخص: 29
 • هرمزگان
   
  1.85% شاخص: 18
 • خراسان شمالي
   
  1.54% شاخص: 15
 • مازندران
   
  0.72% شاخص: 7
 • مركزي
   
  0.51% شاخص: 5
 • كرمان
   
  0.51% شاخص: 5
 • تهران
   
  0.31% شاخص: 3
 • فارس
   
  0.21% شاخص: 2
 • ستاد
   
  0.21% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند