فعاليت روزانه سيمتا
  20/8/1398

 • خراسان جنوبي
   
  47.64% شاخص: 111
 • خراسان رضوي
   
  23.18% شاخص: 54
 • آب و برق خوزستان
   
  14.16% شاخص: 33
 • خراسان شمالي
   
  7.30% شاخص: 17
 • ستاد
   
  2.58% شاخص: 6
 • مركزي
   
  1.72% شاخص: 4
 • آذربايجان غربی
   
  1.72% شاخص: 4
 • اصفهان
   
  1.29% شاخص: 3
 • فارس
   
  0.43% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند