فعاليت روزانه سيمتا
  29/10/1398

 • خراسان رضوي
   
  34.17% شاخص: 68
 • خراسان رضوي
   
  34.17% شاخص: 68
 • قزوين
   
  19.10% شاخص: 38
 • قزوين
   
  19.10% شاخص: 38
 • البرز
   
  17.09% شاخص: 34
 • البرز
   
  17.09% شاخص: 34
 • آب و برق خوزستان
   
  11.56% شاخص: 23
 • آب و برق خوزستان
   
  11.56% شاخص: 23
 • مركزي
   
  11.06% شاخص: 22
 • مركزي
   
  11.06% شاخص: 22
 • مازندران
   
  4.52% شاخص: 9
 • مازندران
   
  4.52% شاخص: 9
 • آذربايجان غربی
   
  2.01% شاخص: 4
 • آذربايجان غربی
   
  2.01% شاخص: 4
 • بوشهر
   
  0.50% شاخص: 1
 • بوشهر
   
  0.50% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند