فعاليت روزانه سيمتا
  29/4/1398

 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  53.06% شاخص: 381
 • آب و برق خوزستان
   
  17.83% شاخص: 128
 • اصفهان
   
  13.93% شاخص: 100
 • خراسان رضوي
   
  6.41% شاخص: 46
 • مازندران
   
  4.04% شاخص: 29
 • اردبيل
   
  1.67% شاخص: 12
 • ستاد
   
  0.97% شاخص: 7
 • آذربايجان غربی
   
  0.84% شاخص: 6
 • مركزي
   
  0.84% شاخص: 6
 • گيلان
   
  0.42% شاخص: 3

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند