فعاليت روزانه سيمتا
  8/8/1393

 • خراسان شمالي
   
  39.79% شاخص: 115
 • خراسان شمالي
   
  39.79% شاخص: 115
 • سيستان و بلوچستان
   
  26.30% شاخص: 76
 • سيستان و بلوچستان
   
  26.30% شاخص: 76
 • خراسان رضوي
   
  13.15% شاخص: 38
 • خراسان رضوي
   
  13.15% شاخص: 38
 • همدان
   
  11.07% شاخص: 32
 • همدان
   
  11.07% شاخص: 32
 • كردستان
   
  3.11% شاخص: 9
 • كردستان
   
  3.11% شاخص: 9
 • هرمزگان
   
  2.42% شاخص: 7
 • هرمزگان
   
  2.42% شاخص: 7
 • آذربايجان غربی
   
  1.73% شاخص: 5
 • آذربايجان غربی
   
  1.73% شاخص: 5
 • مركزي
   
  1.04% شاخص: 3
 • مركزي
   
  1.04% شاخص: 3
 • اردبيل
   
  0.69% شاخص: 2
 • گيلان
   
  0.69% شاخص: 2
 • اردبيل
   
  0.69% شاخص: 2
 • گيلان
   
  0.69% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند