فعاليت روزانه سيمتا
  31/3/1397

 • آذربايجان غربی
   
  41.07% شاخص: 23
 • اردبيل
   
  35.71% شاخص: 20
 • سيستان و بلوچستان
   
  12.5% شاخص: 7
 • مركزي
   
  7.14% شاخص: 4
 • خراسان رضوي
   
  3.57% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند