فعاليت روزانه سيمتا
  30/5/1396

 • آب و برق خوزستان
   
  45.54% شاخص: 184
 • خراسان رضوي
   
  16.34% شاخص: 66
 • خراسان جنوبي
   
  14.36% شاخص: 58
 • هرمزگان
   
  6.19% شاخص: 25
 • تهران
   
  3.71% شاخص: 15
 • آذربايجان غربی
   
  3.47% شاخص: 14
 • سيستان و بلوچستان
   
  2.97% شاخص: 12
 • ايلام
   
  2.48% شاخص: 10
 • همدان
   
  1.24% شاخص: 5
 • مازندران
   
  1.24% شاخص: 5
 • خراسان شمالي
   
  1.24% شاخص: 5
 • مركزي
   
  0.74% شاخص: 3
 • كرمانشاه
   
  0.25% شاخص: 1
 • قم
   
  0.25% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند