فعاليت روزانه سيمتا
  3/2/1397

 • خراسان رضوي
   
  20.78% شاخص: 244
 • بوشهر
   
  18.82% شاخص: 221
 • اصفهان
   
  16.01% شاخص: 188
 • آب و برق خوزستان
   
  13.88% شاخص: 163
 • خراسان شمالي
   
  12.01% شاخص: 141
 • تهران
   
  5.54% شاخص: 65
 • سيستان و بلوچستان
   
  4.68% شاخص: 55
 • كرمان
   
  2.81% شاخص: 33
 • اردبيل
   
  2.30% شاخص: 27
 • گيلان
   
  1.11% شاخص: 13
 • قم
   
  0.85% شاخص: 10
 • آذربايجان غربی
   
  0.43% شاخص: 5
 • مركزي
   
  0.34% شاخص: 4
 • فارس
   
  0.17% شاخص: 2
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  0.09% شاخص: 1
 • چهار محال بختياري
   
  0.09% شاخص: 1
 • خراسان جنوبي
   
  0.09% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند