فعاليت روزانه سيمتا
  3/12/1396

 • كردستان
   
  37.79% شاخص: 246
 • خراسان شمالي
   
  33.18% شاخص: 216
 • خراسان رضوي
   
  13.06% شاخص: 85
 • همدان
   
  6.30% شاخص: 41
 • آذربايجان غربی
   
  5.53% شاخص: 36
 • سيستان و بلوچستان
   
  3.69% شاخص: 24
 • مركزي
   
  0.46% شاخص: 3

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند