فعاليت روزانه سيمتا
  28/10/1395

 • همدان
   
  37.89% شاخص: 463
 • فارس
   
  21.77% شاخص: 266
 • البرز
   
  11.05% شاخص: 135
 • گلستان
   
  9.25% شاخص: 113
 • كردستان
   
  7.04% شاخص: 86
 • خراسان رضوي
   
  3.52% شاخص: 43
 • مازندران
   
  2.45% شاخص: 30
 • ايلام
   
  2.29% شاخص: 28
 • تهران
   
  1.39% شاخص: 17
 • آذربايجان غربی
   
  1.15% شاخص: 14
 • آب و برق خوزستان
   
  0.82% شاخص: 10
 • ستاد
   
  0.65% شاخص: 8
 • اصفهان
   
  0.33% شاخص: 4
 • مركزي
   
  0.25% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.16% شاخص: 2

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند