فعاليت روزانه سيمتا
  13/9/1395

 • خراسان جنوبي
   
  96.43% شاخص: 81
 • ستاد
   
  2.38% شاخص: 2
 • يزد
   
  1.19% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند