فعاليت روزانه سيمتا
  8/7/1393

 • خراسان رضوي
   
  28.76% شاخص: 1011
 • ايلام
   
  18.55% شاخص: 652
 • خراسان شمالي
   
  14.28% شاخص: 502
 • آب و برق خوزستان
   
  13.91% شاخص: 489
 • مازندران
   
  9.08% شاخص: 319
 • سمنان
   
  4.01% شاخص: 141
 • هرمزگان
   
  3.33% شاخص: 117
 • كرمان
   
  2.93% شاخص: 103
 • اردبيل
   
  1.59% شاخص: 56
 • مركزي
   
  1.05% شاخص: 37
 • ستاد
   
  0.74% شاخص: 26
 • لرستان
   
  0.68% شاخص: 24
 • همدان
   
  0.26% شاخص: 9
 • آذربايجان غربی
   
  0.23% شاخص: 8
 • فارس
   
  0.14% شاخص: 5
 • كرمانشاه
   
  0.11% شاخص: 4
 • چهار محال بختياري
   
  0.09% شاخص: 3
 • بوشهر
   
  0.06% شاخص: 2
 • آذربايجان شرقی
   
  0.06% شاخص: 2
 • گيلان
   
  0.06% شاخص: 2
 • گلستان
   
  0.06% شاخص: 2
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  0.03% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند