فعاليت روزانه سيمتا
  8/9/1394

 • هرمزگان
   
  26.14% شاخص: 161
 • خراسان رضوي
   
  18.51% شاخص: 114
 • فارس
   
  16.88% شاخص: 104
 • آذربايجان غربی
   
  14.77% شاخص: 91
 • اردبيل
   
  10.55% شاخص: 65
 • مركزي
   
  8.12% شاخص: 50
 • كرمان
   
  1.95% شاخص: 12
 • ستاد
   
  1.62% شاخص: 10
 • سمنان
   
  0.49% شاخص: 3
 • زنجان
   
  0.32% شاخص: 2
 • كردستان
   
  0.32% شاخص: 2
 • سيستان و بلوچستان
   
  0.16% شاخص: 1
 • آب و برق خوزستان
   
  0.16% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند