فعاليت روزانه سيمتا
  2/5/1396

 • لرستان
   
  39.36% شاخص: 392
 • آب و برق خوزستان
   
  26.41% شاخص: 263
 • هرمزگان
   
  9.94% شاخص: 99
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  9.84% شاخص: 98
 • خراسان رضوي
   
  5.02% شاخص: 50
 • آذربايجان غربی
   
  3.51% شاخص: 35
 • اردبيل
   
  1.61% شاخص: 16
 • تهران
   
  1.00% شاخص: 10
 • سيستان و بلوچستان
   
  0.90% شاخص: 9
 • چهار محال بختياري
   
  0.80% شاخص: 8
 • خراسان شمالي
   
  0.70% شاخص: 7
 • مركزي
   
  0.50% شاخص: 5
 • ستاد
   
  0.20% شاخص: 2
 • اصفهان
   
  0.10% شاخص: 1
 • مازندران
   
  0.10% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند