فعاليت روزانه سيمتا
  31/3/1393

 • آب و برق خوزستان
   
  16.33% شاخص: 96
 • هرمزگان
   
  15.99% شاخص: 94
 • چهار محال بختياري
   
  13.44% شاخص: 79
 • خراسان رضوي
   
  11.56% شاخص: 68
 • آذربايجان غربی
   
  8.67% شاخص: 51
 • ستاد
   
  6.29% شاخص: 37
 • گيلان
   
  5.10% شاخص: 30
 • ايلام
   
  4.59% شاخص: 27
 • مازندران
   
  4.42% شاخص: 26
 • اردبيل
   
  2.89% شاخص: 17
 • كرمانشاه
   
  2.04% شاخص: 12
 • كردستان
   
  2.04% شاخص: 12
 • مركزي
   
  1.70% شاخص: 10
 • تهران
   
  1.70% شاخص: 10
 • فارس
   
  1.02% شاخص: 6
 • آذربايجان شرقی
   
  0.85% شاخص: 5
 • بوشهر
   
  0.51% شاخص: 3
 • كرمان
   
  0.34% شاخص: 2
 • سمنان
   
  0.34% شاخص: 2
 • گلستان
   
  0.17% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند