فعاليت روزانه سيمتا
  31/1/1398

 • آذربايجان شرقی
   
  50.70% شاخص: 181
 • ستاد
   
  16.81% شاخص: 60
 • ايلام
   
  7.28% شاخص: 26
 • لرستان
   
  6.16% شاخص: 22
 • سيستان و بلوچستان
   
  5.60% شاخص: 20
 • بوشهر
   
  5.04% شاخص: 18
 • آذربايجان غربی
   
  1.96% شاخص: 7
 • اردبيل
   
  1.96% شاخص: 7
 • كرمان
   
  1.68% شاخص: 6
 • خراسان رضوي
   
  1.40% شاخص: 5
 • گيلان
   
  0.56% شاخص: 2
 • هرمزگان
   
  0.28% شاخص: 1
 • خراسان جنوبي
   
  0.28% شاخص: 1
 • اصفهان
   
  0.28% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند