فعاليت روزانه سيمتا
  10/6/1393

 • آب و برق خوزستان
   
  73.28% شاخص: 1174
 • هرمزگان
   
  8.86% شاخص: 142
 • آذربايجان غربی
   
  4.49% شاخص: 72
 • ايلام
   
  3.50% شاخص: 56
 • فارس
   
  2.87% شاخص: 46
 • قزوين
   
  2.31% شاخص: 37
 • اردبيل
   
  1.69% شاخص: 27
 • خراسان رضوي
   
  1.06% شاخص: 17
 • يزد
   
  0.69% شاخص: 11
 • ستاد
   
  0.56% شاخص: 9
 • مركزي
   
  0.19% شاخص: 3
 • خراسان شمالي
   
  0.19% شاخص: 3
 • لرستان
   
  0.12% شاخص: 2
 • زنجان
   
  0.12% شاخص: 2
 • گيلان
   
  0.06% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند