فعاليت روزانه سيمتا
  6/5/1393

 • كرمانشاه
   
  36.78% شاخص: 384
 • كهكيلويه و بوير احمد
   
  13.41% شاخص: 140
 • هرمزگان
   
  13.03% شاخص: 136
 • گيلان
   
  9.67% شاخص: 101
 • آب و برق خوزستان
   
  9.58% شاخص: 100
 • سمنان
   
  6.32% شاخص: 66
 • خراسان رضوي
   
  2.59% شاخص: 27
 • تهران
   
  1.92% شاخص: 20
 • ستاد
   
  1.34% شاخص: 14
 • كرمان
   
  1.05% شاخص: 11
 • خراسان شمالي
   
  0.96% شاخص: 10
 • اردبيل
   
  0.86% شاخص: 9
 • آذربايجان غربی
   
  0.77% شاخص: 8
 • ايلام
   
  0.67% شاخص: 7
 • بوشهر
   
  0.38% شاخص: 4
 • مركزي
   
  0.29% شاخص: 3
 • آذربايجان شرقی
   
  0.19% شاخص: 2
 • كردستان
   
  0.10% شاخص: 1
 • مازندران
   
  0.10% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند