فعاليت روزانه سيمتا
  8/5/1394

 • آذربايجان غربی
   
  53.04% شاخص: 463
 • لرستان
   
  15.58% شاخص: 136
 • فارس
   
  12.94% شاخص: 113
 • اردبيل
   
  10.65% شاخص: 93
 • اصفهان
   
  5.38% شاخص: 47
 • گيلان
   
  0.57% شاخص: 5
 • ايلام
   
  0.57% شاخص: 5
 • خراسان رضوي
   
  0.46% شاخص: 4
 • بوشهر
   
  0.34% شاخص: 3
 • البرز
   
  0.23% شاخص: 2
 • زنجان
   
  0.11% شاخص: 1
 • خراسان شمالي
   
  0.11% شاخص: 1

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند