فعاليت روزانه سيمتا
  29/7/1398

 • سمنان
   
  51.73% شاخص: 179
 • آب و برق خوزستان
   
  22.83% شاخص: 79
 • خراسان شمالي
   
  8.38% شاخص: 29
 • خراسان رضوي
   
  7.51% شاخص: 26
 • فارس
   
  4.91% شاخص: 17
 • البرز
   
  1.45% شاخص: 5
 • مركزي
   
  1.16% شاخص: 4
 • آذربايجان غربی
   
  1.16% شاخص: 4
 • اصفهان
   
  0.87% شاخص: 3

اخبار سایت

سامانه سیمتا از اواسط فروردین ماه سال 1388 ، به بهره برداری رسیده است. هم اکنون تمامی بخش های این سامانه فعال شده اند و کاربران ثبت نام شده می توانند از امکانات و قسمت های مختلف آن استفاده نمایند